Hrvatski jezični portal

gȕriti se

gȕriti se () nesvrš.prez. -īm se, pril. sad. -rēći se, gl. im. -rēnje〉

Definicija
1. dobivati pogrbljeno držanje, biti sve manje uspravan
2. dugo i strpljivo raditi nad čim; grbiti se