Hrvatski jezični portal

hàīr

hàīr m 〈G haíra〉

Definicija
reg.
1. dobro, dobrota; korist, sreća
2. dobro djelo, javna građevina koju je izgradio pojedinac kao svoj dar zajednici; zadužbina
Etimologija
tur. hayır ← arap. ḫayr