Hrvatski jezični portal

anglìstički

anglìstički pril.

Definicija
kao anglist, poput anglista