Hrvatski jezični portal

uzv.

Definicija
1. usklik koji označava deprecijativni, ironični ili kakav drugi afektivni odnos prema sugovorniku, drugim osobama ili stvarima i sl. [Hȁ! Gle ti njega!]
2. konvencionalni način zapisivanja za upitnu riječ ha [Kako je bilo, ha?]
3. (udvojeno: ha-ha) konvencionalni način zapisivanja koji predočuje glasan, otvoren smijeh
Etimologija
ekspr.