Hrvatski jezični portal

hȃm

hȃm (ȃm) m 〈N mn hámovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N ham
G hama
D hamu
A ham
V hame
L hamu
I hamom
množina
N hamovi
G hamova
D hamovima
A hamove
V hamovi
L hamovima
I hamovima
Definicija
reg. dio konjske opreme za uprezanje u kola
Onomastika
pr.: Hȃm (Slavonija)
Etimologija
mađ.