Hrvatski jezični portal

hȁnd

hȁnd m,

Izvedeni oblici
jednina
N hand
G handa
D handu
A hand
V hande
L handu
I handom
množina
N handovi
G handova
D handovima
A handove
V handovi
L handovima
I handovima