Hrvatski jezični portal

hàlō

hàlō (halȏ2) uzv.

Definicija
1. provjera uspostavljene telefonske komunikacije (čujemo li se?); alo
2. uzvik: hej!, ej!
Etimologija
engl. hallo