Hrvatski jezični portal

hȁp

hȁp m 〈G hàpa, N mn hàpovi, G hàpōvā〉

Definicija
reg.
1. bobica
2. pilula (za lijek u obliku kuglice)
3. pren. ono što je gladnom potrebno; hrana
Etimologija
tur.arap. ḥabb