Hrvatski jezični portal

Hȉndu

Hȉndu mindekl.

Definicija
1. pov. etn. skupni naziv za pradavna azijska plemena
2. (hindu) pripadnik hinduizma
Etimologija
engl.perz. Hindū: Indijac