Hrvatski jezični portal

hikòri

hikòri m 〈G -ja〉

Definicija
bot. vrsta čvrstog, tvrdog i elastičnog drveta (Carya illinoënsis); raste u Sjevernoj Americi, koristi se za proizvodnju vrijednih i trajnih proizvoda (skije, vesla, saonice i dr.); hokraija, pekan
Etimologija
amer.engl. hickory ← egz.