Hrvatski jezični portal

Heléna

Heléna ž

Izvedeni oblici
jednina
N Helena
G Helene
D Heleni
A Helenu
V Heleno / Helena
L Heleni
I Helenom
Definicija
1. v.
2. mit. kći Zeusa i Lede, najljepša od svih smrtnih žena; žena spartanskog kralja Menelaja koju je ugrabio sin trojanskog kralja Paris, zbog čega je izbio Trojanski rat
3. pren. simbol lijepe i pustolovne žene
Onomastika
♦ ž. os. ime; isto: v. Jelena; hip.: Èla, Ilóna (← mađ.), Léla, Léna (Lȇna), Lénka (Lȇnka), Nȅla, Néna i sl.
Etimologija
grč. Helénē: sjajna, blješteća