Hrvatski jezični portal

hȅrba

hȅrba ž

Definicija
farm. naziv za droge od osušene stabljike s listovima (ponekad od cvjetova) zelene biljke
Etimologija
lat.: trava, zelenje