Hrvatski jezični portal

henry

henry (izg. hȅnri) m

Definicija
fiz. SI jedinica induktiviteta (simbol H), definiran induktivitetom električnog kruga u kojem se stvara napon od jednog volta kada se struja u krugu mijenja jednolikom brzinom od jednog ampera po sekundi, transformatori rade na principu (međusobnog) induktiviteta (H = V·s/A)
Etimologija
✧ prema američkom fizičaru J. Henryju (1797—1878)