Hrvatski jezični portal

heroína

heroína ž

Izvedeni oblici
jednina
N heroina
G heroine
D heroini
A heroinu
V heroino
L heroini
I heroinom
množina
N heroine
G heroina
D heroinama
A heroine
V heroine
L heroinama
I heroinama
Definicija
1. junakinja, usp. heroj
2. a. glumica koja glumi uloge u herojskim dramama, u tragedijama i sl. b. glavni ženski lik u dramskim, književnim i filmskim djelima
Etimologija
grč. hērōínē