Hrvatski jezični portal

ȇrbij

ȇrbij m

Definicija
kem. rijedak element iz skupine lantanoida (simbol Er, atomski broj 68), nema tehničke primjene
Etimologija
nlat. erbium, prema imenu mjesta Ytterby u Švedskoj