Hrvatski jezični portal

Àljaska

Àljaska ž

Izvedeni oblici
jednina
N Aljaska
G Aljaske
D Aljaski
A Aljasku
V Aljasko / Aljaska
L Aljaski
I Aljaskom
Definicija
geogr.
1. poluotok na SZ Sjeverne Amerike, 22.000 km2
2. najveća savezna država SAD-a, na SZ Sjeverne Amerike, 1.530.693 km2, 603.617 stan.
Etimologija
aleut. alahšah: poluotok