Hrvatski jezični portal

elektrònika

elektrònika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N elektronika
G elektronike
D elektronici
A elektroniku
V elektroniko
L elektronici
I elektronikom
množina
N elektronike
G elektronika
D elektronikama
A elektronike
V elektronike
L elektronikama
I elektronikama
Definicija
fiz. područje elektrotehnike, bavi se proučavanjem i konstruiranjem sprava, aparata itd. kojima se djelovanje osniva na kretanju elektrona i nabijenih čestica kroz vakuum, plinove i poluvodiče (čvrsto stanje), moderna elektronika se uglavnom odnosi na poluvodiče, osim za neke specijalizirane potrebe