Hrvatski jezični portal

elèktrika

elèktrika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N elektrika
G elektrike
D elektrici
A elektriku
V elektriko
L elektrici
I elektrikom
množina
N elektrike
G elektrika
D elektrikama
A elektrike
V elektrike
L elektrikama
I elektrikama
Definicija
razg.
1. v. elektricitet
2. tehn. električna rasvjeta s odgovarajućim uređajima i instalacijama
Etimologija
grč. ḗlektron: jantar (tvar koja trljanjem stvara električki naboj)