Hrvatski jezični portal

alùmīnij

alùmīnij (alumȋnij) m

Izvedeni oblici
jednina
N aluminij
G aluminija
D aluminiju
A aluminij
V aluminiju
L aluminiju
I aluminijem
množina
N aluminiji
G aluminija
D aluminijima
A aluminije
V aluminiji
L aluminijima
I aluminijima
jednina
N aluminij
G aluminija
D aluminiju
A aluminij
V aluminiju
L aluminiju
I aluminijem
množina
N aluminiji
G aluminija
D aluminijima
A aluminije
V aluminiji
L aluminijima
I aluminijima
Definicija
kem. element (simbol Al, atomski broj 13), lagani metal srebrnastobijele boje koji se industrijski proizvodi od glinice
Sintagma
aluminij-hidroksid Al (OH)3, aluminijski oksihidrat, sastavni je dio boksita, primjenjuje se za pročišćavanje vode, u proizvodnji stakla i dr.;
aluminij-klorid AlCl3, bijeli prah, upotrebljava se kao katalizator u organskim sintezama, za rafiniranje i krekiranje u industriji nafte i dr.;
aluminij-oksid Al2O3, bezbojna, vrlo tvrda i teško taljiva kristalna tvar, u prirodi se nalazi kao korund; industrijski se dobiva iz aluminijskih hidroksida (glinica);
aluminij-sulfat Al2 (SO4)18·H2O, bezbojna ili bijela kristalna tvar lako topiva u vodi, dobiva se iz boksita; služi u bojadisarstvu, kožarstvu i za lijepljenje papira; otopljen se upotrebljava u aparatima za gašenje požara
Etimologija
nlat. aluminium, aluminum ≃ lat. alumen: stipsa