Hrvatski jezični portal

fȁra2

fȁra2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N fara
G fare
D fari
A faru
V faro
L fari
I farom
množina
N fare
G fara
D farama
A fare
V fare
L farama
I farama
Definicija
reg. zast. krma (na riječnom brodu); fare
Onomastika
pr. (nadimačko): Fȃr (Slavonija)
Etimologija
mađ. far: stražnjica, pozadina