Hrvatski jezični portal

fȃr1

fȃr1 m 〈N mn fárovi, G fàrōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N far
G fara
D faru
A far
V faru
L faru
I farom
množina
N farovi
G farova
D farovima
A farove
V farovi
L farovima
I farovima
Definicija
razg.
1. prednja velika svjetiljka automobila (s dugim, kratkim i obilježujućim svjetlom)
2. pom. elektronički uređaj koji u pravilnim vremenskim razmacima emitira svjetlosne signale; radiosvjetionik
3. v. reflektor [farovi automobila]
4. žarg. oko
Etimologija
✧ prema znamenitom svjetioniku na otoku Farosu ispred Aleksandrije