Hrvatski jezični portal

faktúra

faktúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N faktura
G fakture
D fakturi
A fakturu
V fakturo
L fakturi
I fakturom
množina
N fakture
G faktura
D fakturama
A fakture
V fakture
L fakturama
I fakturama
Definicija
1. ekon. račun s podacima o prodanoj ili poslanoj robi ili izvršenoj usluzi [izdati fakturu; ispostaviti fakturu]
2. umj. način na koji je neko djelo izrađeno; zbroj, ukupnost tehničkih pojedinosti koje su karakteristične za metodu i postupak određenog umjetnika [gruba faktura; hrapava faktura]
Etimologija
lat. factura