Hrvatski jezični portal

fȁks2

fȁks2 m,

Izvedeni oblici
jednina
N faks
G faksa
D faksu
A faks
V fakse
L faksu
I faksom
množina
N faksovi
G faksova
D faksovima
A faksove
V faksovi
L faksovima
I faksovima