Hrvatski jezični portal

ambìjent

ambìjent (ambìjenat neob.) m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N ambijent
G ambijenta
D ambijentu
A ambijent
V ambijente
L ambijentu
I ambijentom
množina
N ambijenti
G ambijenata / ambijenta
D ambijentima
A ambijente
V ambijenti
L ambijentima
I ambijentima
Definicija
1. a. ukupnost predmeta u nekoj sredini (namještaj, slike i sl.); okolina b. atmosfera koja vlada u nekoj sredini
2. biol. skup fizičko-kemijskih i bioloških uvjeta koji omogućuju život i razvoj živih bića; biotički faktori, životna sredina
Etimologija
lat. ambiens: koji obilazi, opkoljuje ← ambire: opkoljavati