Hrvatski jezični portal

falsifìkātor

falsifìkātor m

Izvedeni oblici
jednina
N falsifikator
G falsifikatora
D falsifikatoru
A falsifikatora
V falsifikatoru
L falsifikatoru
I falsifikatorom
množina
N falsifikatori
G falsifikatora
D falsifikatorima
A falsifikatore
V falsifikatori
L falsifikatorima
I falsifikatorima
Definicija
krivotvoritelj