Hrvatski jezični portal

esparzèta

esparzèta ž

Definicija
bot. višegodišnja zeljasta krmna biljka (Onobrychis viciaefolia) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae); grahorka
Etimologija
fr. esparcette