Hrvatski jezični portal

amanuènsis

amanuènsis m

Definicija
pov.
1. u antičkom Rimu rob koji obavlja pisarske poslove
2. u srednjem vijeku prepisivač rukopisa
3. naziv za početnika u bibliotekarskom zvanju
Etimologija
lat. (servus) amanuensis ≃ manus: ruka