Hrvatski jezični portal

fȁks1

fȁks1 m 〈N mn fàksovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N faks
G faksa
D faksu
A faks
V fakse
L faksu
I faksom
množina
N faksovi
G faksova
D faksovima
A faksove
V faksovi
L faksovima
I faksovima
Definicija
1. admin. žarg. telefaks
2. meton. tekst, dokument koji se šalje telefaksom [u tom faksu razrađeni su uvjeti prodaje]; faksimil
Sintagma
faks-modem inform. kompjuterski hardver koji omogućava slanje faksiranih poruka kompjuterom
Etimologija
krat., engl. fax ← facsimile ← lat. fac simile: učini slično