Hrvatski jezični portal

filòzofski

filòzofski pril.

Definicija
kao filozof, na način filozofa