Hrvatski jezični portal

fáza

fáza ž

Izvedeni oblici
jednina
N faza
G faze
D fazi
A fazu
V fazo
L fazi
I fazom
množina
N faze
G faza
D fazama
A faze
V faze
L fazama
I fazama
Definicija
1. razvojni stupanj, razdoblje u procesu promjena, napretka ili nazatka čega, dio ciklusa [faza rada; faza radnog procesa; faza bolesti]; etapa
2. fiz. a. homogeni dio nekog heterogenog sustava odvojen od drugih dijelova raspoznatljivom graničnom površinom b. opis stanja koje je dostiglo neko periodično gibanje, dvije periodične veličine (na primjer dva periodična titranja) su u fazi ako istovremeno poprimaju svoje maksimalne i svoje minimalne vrijednosti c. jedan od vodiča u električnom sistemu u kojem postoje dvije ili više izmjenične struje koje nisu međusobno u fazi
3. astron. mijena Mjeseca i planeta najbližih Suncu uvjetovana njihovim položajem
4. biol. stadij u procesu diobe stanica
5. zool. modifikacija u načinu udruživanja neke životinjske vrste [samačka i rojna faza skakavaca]
Etimologija
grč. phásis: pojava