Hrvatski jezični portal

fȇrplej

fȇrplej m

Definicija
1. sport poštena, korektna igra, usp. fer (I)
2. ekon. način poslovanja u kojem se poslovni partneri, konkurenti i kupci pridržavaju pravnih i moralnih načela i pravila ponašanja na tržištu
Etimologija
engl. fair play