Hrvatski jezični portal

Fìlip

Fìlip

Definicija
1. v.
2. ime šestorice francuskih kraljeva (11—14. st.), petorice španjolskih kraljeva (15—18. st.), dva makedonska kralja (4—2. st. pr. Kr.), jednog rimskog cara (3. st.), jednog njemačkog kralja (12. st.), jednog judejskog tetrarha (1. st. pr. Kr.), trojice vladara Burgundije (14—15. st.) i jednog vladara njemačke pokrajine Hessen (16. st.)
3. II (382—336. pr. Kr.), makedonski kralj (od 359), otac Aleksandra Makedonskog
4. II (1527—1598), kralj Španjolske, Sicilije, Sardinije i golemog kolonijalnog carstva, začetnik španjolske loze Habsburgovaca
5. II August (1165—1223), francuski kralj (od 1180), sudionik križarskih ratova
6. IV Lijepi (1268—1314), francuski kralj (od 1285), sazvao 1302. državne staleže, sjedište pape prebacio u Avignon, ukinuo templarski red
7. Opuntski (4. st. pr. Kr.), grčki filozof, Platonov učenik, izdao njegove Zakone
Onomastika
♦ m. os. ime (svetačkoga podrijetla; ime nekoliko svetaca, prvi je apostol Filip, slavi se 3. svibnja); hip.: Fíla, Fíle, Lípo, Píle (na štokavskim područjima gdje se »f« zamjenjuje s »p«), Pìleta, Pȉlipāš, Pípa, Pípe
pr.: Fìlep (Posavina), Fìletić (Glina), Fȉletīn, Fílić (380, I Slavonija, Istra), Fìlip (150, Podravina), Fìlipac, Fìlipāč, Fìlipāj (240, Zagorje), Fìlipān (220, Prigorje), Fìlipānčić (Velika Gorica), Fìlipas (Cres, Lošinj), Fìlipaš (Opatija), Fìlipašić (220, Varaždin), Fìlipčić (1000, Zagreb, Zagorje, Prigorje), Fìlipec (250, Zagreb), Fìlipek, Fìlipi (220, Zadar), Fìlipić (360, Međimurje, Dalmacija), Fìlipīn (110, Z Slavonija), Fìliplić (Pazin), Fìlipov (Vinkovci), Filípović (Fìlipović) (6300, posvuda), Filìpušić (sred. Dalmacija), Lìpēj, Lípić (250, Međimurje; v. i lipa), Lípović (Međimurje), Pȋlčić (110, Rijeka, Opatija), Píle (Ðakovo), Pìlepić (320, Rijeka, Opatija, Istra), Pìletić (Labin, Posavina), Pȉliček (Vinkovci), Pȉličić (Ðakovo, okolica Zagreba), Pílić (450, sred. Dalmacija; v. i pila, pile), Pìlipac (Šibenik), Pilipénko (Pilìpēnko), Pìlipić, Pilípović (Pìlipović) (1000, Lika, Zagora, S Dalmacija), Pȉlja (150, Benkovac, Donji Lapac), Pȉljak (150, Varaždin, Zagorje, Podravina), Pȉljan (Pula), Piljánović (Županja, Vinkovci), Pȉljek (390, Zabok, okolica Zagreba), Píljić (130, Županja, Primorje), Pílko (160, Zagreb, Zagorje), Pípić (260, Podravina, Slavonija), Pìpinić (100, Požega, J Dalmacija), Pȉplek (Novi Marof)
Etimologija
lat. Philippus ← grč. Phílippos ← phílos: prijatelj + híppos: konj