Hrvatski jezični portal

fìlē

fìlē (filȇ) m 〈G filèa〉

Izvedeni oblici
jednina
N file
G filea
D fileu
A file
V fileu / filee
L fileu
I fileom
množina
N filei
G filea
D fileima
A filee
V filei
L fileima
I fileima
jednina
N file
G filea
D fileu
A file
V file
L fileu
I fileom
množina
N filei
G filea
D fileima
A filee
V filei
L fileima
I fileima
Definicija
1. kulin. goveđi ili svinjski mišić koji se nalazi uz kralješnicu, pisana pečenka; lungenbraten, lungić
2. ukras na hrptu uvezane knjige
3. mrežasto pletivo
Etimologija
fr. filet