Hrvatski jezični portal

fȉl

fȉl m

Definicija
reg. životinja iz reda najvećih živućih kopnenih sisavaca; slon
Etimologija
tur.arap.