Hrvatski jezični portal

fràgment

fràgment m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N fragment
G fragmenta
D fragmentu
A fragment
V fragmente
L fragmentu
I fragmentom
množina
N fragmenti
G fragmenata / fragmenta
D fragmentima
A fragmente
V fragmenti
L fragmentima
I fragmentima
Definicija
1. dio koji je otkinut, odlomljen ili razbijen [fragment vaze]; ulomak
2. a. ulomak, dio literarnog, glazbenog djela, slike, skulpture i sl. promatran kao izdvojena cjelina [ovaj fragment knjige neobično je zanimljiv; slušate fragment jedne veće kompozicije] b. ono što je nedovršeno ili nekompletno [poznati su mi samo fragmenti toga plana] c. ono što je ostalo od nekog rukopisa, književnog djela i sl. koje je izgubljeno ili nedovršeno [fragmenti grčke lirike; fragmenti hebrejskih tekstova]
Etimologija
lat. fragmentum: razlomljen komad, ostatak ≃ frangere: lomiti