Hrvatski jezični portal

garòta

garòta ž 〈G mn garótā〉

Definicija
pov.
1. sprava kojom se u Španjolskoj izvršavala smrtna kazna davljenjem
2. a. ogrlica za davljenje b. smrtna kazna davljenjem
Etimologija
šp. garrote