Hrvatski jezični portal

fúga2

fúga2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N fuga
G fuge
D fugi
A fugu
V fugo
L fugi
I fugom
množina
N fuge
G fuga
D fugama
A fuge
V fuge
L fugama
I fugama
Definicija
građ. spoj između elemenata konstrukcije, kamenova ili pločica; reška, fugna
Etimologija
njem. Fuge