Hrvatski jezični portal

fukàra

fukàra ž

Izvedeni oblici
jednina
N fukara
G fukare
D fukari
A fukaru
V fukaro
L fukari
I fukarom
množina
N fukare
G fukara
D fukarama
A fukare
V fukare
L fukarama
I fukarama
Definicija
pejor. reg.
1. siromašni svijet; sirotinja
2. razg. propalica, nitko i ništa
Etimologija
tur.arap. fuqarā̕ ← faqīr: siromah