Hrvatski jezični portal

ampere

ampere (izg. ampȇr) m

Definicija
fiz. SI jedinica jakosti električne struje (simbol A)
Etimologija
✧ prema francuskom fizičaru A. M. Ampèreu (1775—1836)