Hrvatski jezični portal

fùtūr

fùtūr m 〈G futúra〉

Izvedeni oblici
jednina
N futur
G futura
D futuru
A futur
V futuru
L futuru
I futurom
množina
N futuri
G futura
D futurima
A future
V futuri
L futurima
I futurima
Definicija
lingv. glagolski oblik koji
1. znači radnju u budućnosti [radit ću]; buduće vrijeme
2. izriče nesigurnu tvrdnju ili nagađanje [bit će deset sati = mislim da je deset sati]
Etimologija
lat. futurum (tempus): buduće (vrijeme) ≃ futurus: budući