Hrvatski jezični portal

fùnkcija

fùnkcija ž

Izvedeni oblici
jednina
N funkcija
G funkcije
D funkciji
A funkciju
V funkcijo
L funkciji
I funkcijom
množina
N funkcije
G funkcija
D funkcijama
A funkcije
V funkcije
L funkcijama
I funkcijama
Definicija
1. položaj u službi [biti na funkciji, razg. biti na (visoku) položaju]; djelatnost, djelovanje, uloga, zadatak
2. biol. specifičan rad organa i uopće rad organizma [fizičke, mentalne funkcije]
3. posebna svrha zbog koje tko ili nešto postoji ili djeluje [biti u funkciji služiti svojoj svrsi, namjeni; raditi, biti aktivan; staviti u funkciju pokrenuti što]
4. mat. preslikavanje s jednog skupa na drugi, kod kojeg je svakom elementu prvoga pridružen jedinstveni element drugoga skupa
5. inform. u nekim kompjuterskim jezicima izraz za rutinu, potprogram
Sintagma
funkcija potražnje ekon. dovodi u međusobnu vezu odabrane, bitne elemente te pokazuje kako njihova promjena djeluje na potražnju za nekim dobrom;
funkcija potrošnje ekon. pokazuje udio potrošnje u dohotku potrošača;
funkcija proizvodnje ekon. tehnološki odnos između količine nekog proizvoda i količine proizvodnih faktora potrebnih za njegovu izradu;
jezične funkcije lingv. 1. funkcije koje se odnose na komunikaciju (davatelj, primatelj, referent, kod, kanal) 2. funkcije koje se odnose na jezično djelovanje (npr. respektivna, emotivna, konativna, referencijalna, metalingvistička, poetska, faktidička itd.)
Etimologija
lat. functio: izvedba, provedba