Hrvatski jezični portal

galáma

galáma ž

Izvedeni oblici
jednina
N galama
G galame
D galami
A galamu
V galamo
L galami
I galamom
množina
N galame
G galama
D galamama
A galame
V galame
L galamama
I galamama
Definicija
larma ljudskih glasova; graja, vika
Etimologija
tur. aġlama, dijal. aǧlama: plač, dreka, kuknjava