Hrvatski jezični portal

gȁla (III)

gȁla (III) pril.

Definicija
žarg. sjajno, odlično [na proslavi je bilo gala]