Hrvatski jezični portal

gȃl1

gȃl1 m

Definicija
fiz. (znak gal) stara jedinica za ubrzanje; 1 gal = 10-2 m/s2
Etimologija
✧ prema G. Galileju, v.