Hrvatski jezični portal

gȁra

gȁra ž 〈G mn gȃrā〉

Definicija
1. hip. od garavuša
2. crna domaća životinja (ob. ovca)
Etimologija
✧ vidi gȃr