Hrvatski jezični portal

glȋ

glȋ m 〈G glȉja, N mn glȉji, G glȉjā〉

Definicija
glazb. višeglasna pjesma bez pratnje, pisana najčešće za muške glasove, popularna naročito u 18. st.
Etimologija
engl. glee