Hrvatski jezični portal

gȅm2

gȅm2 m 〈N mn gèmovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N gem
G gema
D gemu
A gem
V geme
L gemu
I gemom
množina
N gemovi
G gemova
D gemovima
A gemove
V gemovi
L gemovima
I gemovima
Definicija
fam., v. gemišt