Hrvatski jezični portal

gȇn

gȇn m

Izvedeni oblici
jednina
N gen
G gena
D genu
A gen
V gene
L genu
I genom
množina
N geni
G gena
D genima
A gene
V geni
L genima
I genima
Definicija
biol. nositelj nasljednih svojstava organizama smješten u kromosomu (odsječak lanca molekula DNK u virusa RNK, sadrži informaciju koja upravlja sintezom specifičnog proteina), nasljedni činilac
Etimologija
njem. Gen ≃ lat. genus: rasa, rod, pleme, vrsta ≃ grč. génos