Hrvatski jezični portal

gȉgahertz

gȉgahertz m 〈N mn -ovi/-i〉

Definicija
fiz. jedinica za mjerenje frekvencije (osobito u informatici za mjerenje brzine procesora), iznosi milijardu hertza (znak GHz), usp. megahertz
Etimologija
✧ giga- (1) + v. hertz