Hrvatski jezični portal

glàvnica1

glàvnica1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N glavnica
G glavnice
D glavnici
A glavnicu
V glavnice / glavnico
L glavnici
I glavnicom
množina
N glavnice
G glavnica
D glavnicama
A glavnice
V glavnice
L glavnicama
I glavnicama
Definicija
1. pov. porez koji se u Osmanskom Carstvu plaćao na ledičnost, porez koji plaća neoženjen muškarac
2. bank. suma novca na koju se dobivaju ili plaćaju kamate, kapital u koji nisu uračunate kamate